Киселівська громада

Чернігівська область, Чернігівський район

Розпочато процедуру громадського обговорення обсягу дослiджень та рiвня деталiзацii iнформачii, що пiдлягає включенню до звiту з оцiнки впливу на довкiлля (ОВД) щодо планованоi дiяльностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiсiю "Епiцентр К"

Дата: 20.11.2023 10:59
Кількість переглядів: 194

Фото без опису

Розпочато процедуру громадського обговорення обсягу дослiджень та рiвня деталiзацii iнформачii, що пiдлягає включенню до звiту з оцiнки впливу на довкiлля (ОВД) щодо планованоi дiяльностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiсiю "Епiцентр К".

 

 ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К». Код ЄДРПОУ 32490244 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкт господарювання Юридична адреса: 04128, м. Київ, вул. Берковецька, 6-К. Телефон: +38 (044) 206-26-00. (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи Планована діяльність, її характеристика. Планованою діяльністю передбачена «Реконструкція торгівельного центру за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Новоселівка, вулиця Шевченка, будинок 57». Передбачена реконструкція будівлі торгівельного центру площею 33 926 м2 (будівля торгівельного центру 30684 м 2 та підземний паркінг 3242м2 ); критий майданчик будівельних матеріалів 3 310 м 2 . Передбачено підземний паркінг на 48 машино-місць площею до 0,34 га та облаштування відкритої стоянки легкових автомобілів на 393 машино-місця площею до 1,2 га.

Технічна альтернатива 1. Теплопостачання торгівельного центру передбачено здійснювати за допомогою дахових газових кондиціонерів типу «руфтоп» і дахової паливної з двома котлами, які працюватимуть на природному газі. Технічна альтернатива 2. У якості альтернативи передбачено теплопостачання приміщень торгівельного центру за допомогою паливної з двома твердопаливними котлами.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. Місце провадження планованої діяльності:

територіальна альтернатива 1. Чернігівська область, Чернігівський район, Киселівська територіальна громада, с. Новоселівка, вулиця Шевченка, будинок 57 (ділянка №1 площею 3,2300 га (кадастровий №7425585700:03:000:4087), ділянка №2 площею 1,7701 га (кадастровий № 7425585700:03:000:4088) та ділянка №3 площею 1,6344 га (кадастровий номер 7425585700:03:000:4089).

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. Не розглядається, оскільки передбачена реконструкція існуючого торгівельного комплексу, який постраждав під час проведення бойових дій (обстрілів).

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності Планована діяльність має позитивний соціально-економічний вплив, що полягає у задоволенні попиту населення в продовольчих і непродовольчих товарах та розвагах, створенні додаткових робочих місць, поповненні державного та місцевих бюджетів за рахунок податків та зборів.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) На даній території наразі розташований існуючий торгівельний центр - одноповерхова нежитлова будівля прямокутної конфігурації в плані, загальними розмірами 216м*84м та 36м*96м, яка сильно постраждала під час проведення бойових дій (обстрілів), що призвели до непридатності експлуатації будівлі в цілому. Для відновлення експлуатації передбачено виконання реконструкції, яка передбачає будівництво торгівельного центру з улаштуванням торгівельних приміщень та вбудованими на антресолі на відм.+4,2 м адміністративно-побутових приміщень, розміщення критого майданчика будівельних матеріалів, під ним - підземного паркінга на 48 машиномісць із використанням в особливий період як споруди подвійного призначення, розміщення відкритої автостоянки. Таким чином, планованою діяльністю передбачено реконструкцію торгівельного центру та розміщення: будівлі торгівельного центру загальною площею 30 684 м 2 ; критого майданчика будівельних матеріалів площею 3310 м 2 , підземного паркінга площею до 0,34 га на 48 машино-місць, відкритих стоянок легкових автомобілів на 393 машиномісць площею до 1,2 га; господарського двору з рампою для розвантаження; відкритих майданчиків «сад-город»; навісів для візків та зберігання товарів; майданчика для відстою велосипедів; майданчика для побутових відходів. На стоянках передбачені місця для відвідувачів з інвалідністю не менше 10% від загальної кількості машино-місць. Не менше 5% машино-місць обладнані зарядними пристроями для паркування транспортних засобів, оснащених електродвигунами. У складі торгівельного центру передбачені: торговельно-виставкові зали для продажу продовольчих та непродовольчих товарів; фуд-маркет; дільниця обробки деревини; аптечний заклад; вбудовані адміністративні та побутові приміщення та ін. Інженерне забезпечення: електропостачання – від існуючих мереж міста Чернігів; теплопостачання та кондиціювання – за допомогою дахових газових кондиціонерів типу «руфтоп», потужністю до 120 кВт та дахової теплогенераторної загальною потужністю до 200 кВт або, відповідно, до технічної альтернативи 2 - за допомогою паливної з двома твердопаливними котлами; водопостачання та відведення господарсько-побутових стоків – централізоване з підключенням до існуючих мереж міста; відведення дощових і талих передбачається в існуючу мережу дощової каналізації з попереднім очищенням забрудненої частини стоку від нафтопродуктів та завислих речовин. Загальна площа земельної ділянки для розміщення об’єкту складає 6,6345 га. Отримано містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва, затверджені Чернігівською РДА Чернігівської області, відділ архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства Чернігівської РДА, наказом за №49 від 31.10.2023.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1 Природоохоронне законодавство України встановлює екологічні та інші обмеження планованої діяльності, зокрема: дотримання допустимих рівнів забруднення атмосферного повітря («Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» (затверджений наказом МОЗУ від 14.01.2020 №52, зареєстрованим у Мін’юсті 10.02.2020 за №156/34439); дотримання нормативів гранично допустимих викидів відповідно до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел»; забезпечення повного збирання, належного зберігання та недопущення знищення і псування відходів, передача відходів суб’єктам господарювання у сфері управління відходами відповідно до укладеного договору (Закон України «Про управління відходами»); дотримання допустимих рівнів шуму згідно з вимогами ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму» та ДСН 3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»; дотримання нормативної санітарно-захисної зони згідно з ДСП 173- 96 «Державні санітарні правила планування і забудови населених місць» (затвердженого наказом МОЗ від 19.06.1996 №173, зареєстрованого у Мін’юсті 24.07.1996 за №379/1404). щодо технічної альтернативи 2 Аналогічно до планованої діяльності за альтернативою 1, за виключенням певних відмінностей щодо дотримання нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. щодо територіальної альтернативи 1 Дотримання нормативної санітарно-захисної зони згідно з ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування і забудови населених місць» (затвердженого наказом МОЗ від 19.06.1996 р. №173, зареєстрованого у Мінюсті 24.07.1996 р. за №379/1404). Дотримання протипожежних розривів між будівлями та спорудами. щодо територіальної альтернативи 2 Не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1 Планування території, організація поверхневого стоку на ділянці проєктування, заходи з недопущення негативного впливу на ґрунти, визначені на підставі результатів інженерних вишукувань. щодо технічної альтернативи 2 Аналогічно до планованої діяльності за технічною альтернативною 1. щодо територіальної альтернативи 1 аналогічно до планованої діяльності за технічною альтернативною 1. щодо територіальної альтернативи 2 Не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо технічної альтернативи 1 Повітряне середовище: при будівництві – викиди забруднюючих речовин від роботи двигунів будівельного транспорту та під час проведення будівельних робіт; при експлуатації – викиди забруднюючих речовин від спалювання природного газу (дахових газових кондиціонерів типу «руфтоп» і дахової паливної з двома котлами), руху автотранспорту, обладнання кухні та сервісних приміщень, деревообробних верстатів, дизель-генераторів. Водне середовище: при будівництві – в межах нормативних значень; при експлуатації – в межах нормативних значень. Вплив на рослинний і тваринний світ: при будівництві – вплив полягає у потенційно можливому знесенні зелених насаджень, що буде уточнено до початку виконання підготовчих та будівельних робіт шляхом проведення обстеження зелених насаджень в установленому порядку; планується благоустрій та озеленення території; при експлуатації – не передбачається. Вплив на клімат і мікроклімат: відсутній. Планована діяльність не впливає на інтенсивність падаючої сонячної радіації, на температуру, швидкість вітру, вологість, атмосферні інверсії, тривалість туманів та інші кліматичні характеристики. Вплив на техногенне середовище: при будівництві – не прогнозується; при експлуатації – не прогнозується, планована діяльність не спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації транспортних засобів, складських приміщень, іншого обладнання. Ґрунти: при будівництві – вплив при проведенні будівельно-монтажних робіт; при експлуатації – вплив об’єкту на ґрунти в режимі експлуатації відсутній, оскільки передбачене тверде покриття місць потенційно можливого забруднення. На території комплексу передбачене обладнання спеціально відведених місць для тимчасового зберігання відходів. Акустичний вплив: при будівництві – шумове забруднення наявне під час проведення будівельних робіт; при експлуатації – шумове забруднення буде зумовлене рухом автотранспорту, роботою вентиляційних систем, проведенням навантажувально-розвантажувальних робіт. Соціальне середовище: при будівництві – в межах нормативних значень; при експлуатації – в межах нормативних значень. щодо технічної альтернативи 2 Аналогічно до планованої діяльності за технічною альтернативою 1, за виключенням впливу на повітряне середовище при експлуатації замість спалювання природного газу спалювання твердого палива. щодо територіальної альтернативи 1 Передбачені санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні та територіальні обмеження відповідно до чинного законодавства України. щодо територіальної альтернативи 2 Не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частина статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») Планована діяльність, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля (ст. 3, ч. 3: п. 10 «інфраструктурні проекти», (абз. 2) «...будівництво (облаштування) автостоянок на площі не менш як 1 гектар і більш як на 100 паркомісць»; п. 14 «розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об’єктів, зазначених у пунктах 1-13 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України»).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав) Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, передбачено відповідно до ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 29.05.2017р.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення. У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається органами державного архітектурно-будівельного контролю (ст. 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»); Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»). (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації за адресою: 14000, м. Чернігів, пр-т Миру, 14; телефон (0462) 674-872, 653-707, e-mail: deko_post@cg.gov.ua. Контактна особа – Ганжа Валентина Юріївна. (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

Розпочато процедуру громадського обговорення обсягу дослiджень та рiвня деталiзацii iнформачii, що пiдлягає включенню до звiту з оцiнки unnruy на довкiлля (ОВД) щодо планованоi дiяльностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiсiю "Епiuентр К"

Фото без описуПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь