Киселівська громада

Чернігівська область, Чернігівський район

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Дата: 27.09.2023 15:30
Кількість переглядів: 116

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

детального плану території площею 2,8107 га кадастровий номер 7425585700:03:000:9863 для реконструкції приміщення операторської існуючої автозаправної станції за межами населеного пункту на території Киселівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області

 

1. Інформація про замовника :

 

Киселівська сільська ради Чернігівського району Чернігівської області

Юридична адреса: 15530, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Киселівка, вул. Молодіжна, буд. 10.

Контактний номер телефону: 0462-697070

Електронна пошта: kiselivska-sr@ukr.net

 

2.Оcновні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

«Детальний план території площею 2,8107 га кадастровий номер 7425585700:03:000:9863 для реконструкції приміщення операторської існуючої автозаправної станції за межами населеного пункту на території Киселівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області» розроблено на підставі рішення Киселівської сільської ради №30/VIII-16 від 08 серпня 2023 року «Про надання дозволу на розроблення детального плану території». Інформація доступна на сайті Киселівської громади за посиланням: https://kyselivska-gromada.gov.ua/docs/1463612/.

Проєкт розроблено у відповідності з чинними в Україні нормами, правилами та стандартами.

Детальний план розробляється з метою:

 1. Визначення можливості реконструкції операторської існуючого автозаправного комплексу;
 2. Організація території та визначення всіх планувальних обмежень при реконструкції операторської існуючого автозаправного комплексу.

 

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту в межах однієї  проєктної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів  територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної  політики розвитку території району (ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»; ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»; НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»; Правила улаштування електроустановок (ПУЕ 2017); ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»; ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;  ДСТУ-Н Б A 3.2-1:2007 Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та іншої нормативної документації; ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»; ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН В 2.5-20:2018 «Газопостачання»; ДБН В.2.5-23:2010 «Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення»; ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація: проектування зовнішніх мереж та споруд»; ДБН В.2.5-74:2013. «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» тощо).

Детальний план території розроблено з урахуванням Схеми забудови Чернігівської області та даних публічної кадастрової карти України.

Крім цього, приймались до уваги національні, регіональні та місцеві програми які також визначають відповідні передумови для прийняття проєктних рішень, а саме:

 1. Постанова Верховної Ради України «Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки»;
 2. Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року;
 3. Державна стратегія регіонального розвитку на 2021–2027 роки;
 4. «Програма охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021–2027 роки»;
 5. Стратегія сталого розвитку Чернігівської області на період до 2027 року;
 6. Програма економічного і соціального розвитку Чернігівської області на 2022 рік;
 7. Комплексна Програма підвищення конкурентоспроможності Чернігівської області на 2021–2027 роки «Чернігівщина конкурентоспроможна».

 

 

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення pecypciв).

 

Розроблення детального плану території передбачає формування проєктних рішень на всю територію проєктної ділянки. Проєктні рішення охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території ділянки.

Проєктні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку обумовлюються в тому числі завданням на розроблення детального плану території.

Згідно наданих вихідних матеріалів земельна ділянка загальною площею 2,8107 га, на яку розробляється детальний план території, розташована за межами населеного пункту на території Киселівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області.

Площа земельної ділянки складає - 2,8107 га. Кадастровий номер ділянки: 7425585700:03:000:9863.

Проєкт визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон, природоохоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та низкою нормативно-правових актів та у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища поза територією населених пунктів.

Детальним планом території визначено:

 1. принцип планувально–просторової організації забудови;
 2. функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї земельної ділянки, розподіл території на зони згідно з Державними будівельними нормами, стандартами та правилами;
 3. уточнення містобудівних умов і обмежень;
 4. обсяги інженерної підготовки території;
 5. систему інженерних мереж;
 6. порядок організації транспортного і пішохідного руху;
 7. порядок комплексного благоустрою та озеленення;

Детальним планом згідно рішення Киселівської сільської ради №30/VIII-16 від 08 серпня 2023року «Про надання дозволу на розроблення детального плану території» передбачається реконструкція операторської існуючого автозаправного комплексу загальним обʼємом до 55м3.

Детальним планом передбачається реконструкції операторської  існуючої автозаправної станціїї (далі - БП АЗС) АЗС типу А (роздільне), категорія за потужністю - II – середня, (загальний об’єм палива до 55 м3).

Ділянка розташована  за межами м.Чернігів, поряд з ділянкою проєктування межа населеного пункту м.Чернігів.

         Земельна ділянка межує:

 •    з півночі - Землі для розміщення та експлуатації основних,  підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості та землі загального користування (вул. Шевченка);
 •    з півдня - Землі для розміщення та експлуатації основних,  підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості та землі державної власності;
 •    з сходу -  Землі для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;
 •    з заходу - Землі державнї власності.

Детальним планом передбачається реконструкція  операторської  існуючої АЗС, шляхом прибудови приміщень.

Згідно з п. 10.8.27 ДБН Б.2.2-12:2019  «Планування і забудова територій», розмір СЗЗ від джерел забруднення АЗС усіх типів та АЗК до житлових та громадських будівель, до меж земельних ділянок закладів дошкільної освіти встановлюються за розрахунками хімічного забруднення атмосферного повітря викидами від технологічного обладнання, сервісних об’єктів і транспортних засобів, що обслуговуються АЗС, з урахуванням фонового забруднення та розрахунків еквівалентних та максимальних рівнів звуку для денного та нічного часу доби, але не менше 50 м відповідно до Державних санітарних правил планування і забудови населених пунктів №173-96.

Згідно з «Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів», затвердженими наказом МОЗ Украйни від 19.06.1996 р. № 173, нормативна санітарно-захисна зона для багатопаливної АЗС не встановлена.  Відповідно до п.5.32 ДСП 173-96 для АЗС з підземними резервуарами для зберігання рідкого палива відстань до громадських, житлових будинків та споруд становить не менш ніж 50 м.

В даній санітарно-захисній зоні відсутні житлові та громадські будівлі. Навколишня територія забудована виробничими та складськими будівлями.

 

Суцільне археологічне обстеження зазначеної земельної ділянки не проводилося.

Відповідно до п. 6 розділу 1 ст. 6, ст. 30, п. 2 ст. 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини» орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини повинен забезпечити збереженість об’єктів культурної спадщини, у тому числі тих, що можуть бути виявлені i заборонити будь-яку діяльність, що створює їм загрозу.

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», об'єкт планованої діяльності відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля – ст. 3, ч. 3, п. 4 (абзац 2) (поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше).

 

4. Ймовірні наслідки.

а)  Ймовірні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я людей:

Вплив на клімат і мікроклімат. Впливів на клімат не очікується.

Вплив на повітряне середовище. Вплив на повітряне середовище в ході реконструкції  очікується від наступних джерел викиду забруднюючих речовин:

- двигуни внутрішнього згорання будівельної техніки і автотранспорту, які працюють на дизельному пальному;

- розвантаження будівельних матеріалів (щебеню, піску та інші) та земляні роботи;

- зварювальні роботи;

- фарбувальні роботи.

Після закінчення будівельних робіт перелічені джерела викиду припинять існування.

Вплив на повітряне середовище в ході експлуатації об’єктів АЗС очікується від наступних джерел викиду забруднюючих речовин:

- резервуари, а саме процеси зливу нафтопродуктів в резервуари та їх зберігання;

- заправка автотранспорту від паливо-роздавальних колонок (випаровування при заповненні бензобаків автомобілів);

- маневри автотранспорту на території комплексу (заїзди-виїзди), від працюючих бензинових та дизельних ДВЗ.

Можливі також викиди при аварійних ситуаціях та ненавмисних розливах нафтопродуктів на території АЗС.

Шумове навантаження. Джерелами шуму в період будівництва є будівельна техніка і автотранспорт, які працюють на будівельному майданчику. Після закінчення періоду реконструкції існування цих джерел шуму припиниться.

Джерелами шуму в період експлуатації автозаправного комплексу є автотранспорт, що здійснює маневри на території,  працюючі насоси на паливо-роздавальних колонках.

Вплив на земельні ресурси і ґрунти. Детальним планом території визначені межі земельної ділянки, на якій буде проводитися планована діяльність. Перед проведенням будівельних робіт будуть проведені вишукувальні роботи, в результаті яких визначиться необхідність зняття шару ґрунту в місцях, де він може бути пошкоджений при виконанні будівельних робіт. Можливий механічний вплив внаслідок руху техніки, а також вплив під час аварійних проливів палива і мастил працюючих механізмів на ґрунтовий покрив.

Вплив на водне середовище. Вплив на водне середовище під час будівництва можливий під час аварійних проливів палива і мастил працюючих механізмів. До впливів планованої діяльності на водне середовище відноситься утворення стічних вод.

Вплив на рослинний і тваринний світ.  Незначним, короткопливним об’єктом впливу на тваринний світ під час будівництва служитиме робота будівельної техніки та інвентарю. Шум механізмів може відлякувати птахів у період гніздування. Наземних, водних і повітряних шляхів міграції тварин на території не відмічено. Ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання рідкісних рослин в межах проєктування не виявлено. Значних змін в системі дослідженої території в результаті будівництва / експлуатації об’єкта планової діяльності не прогнозується. З огляду на характер запланованих робіт, значного впливу на місцеву фауну та флору не очікується.

Вплив на техногенне середовище. Негативного впливу на найближчі техногенні об’єкти не очікується.

Відходи виробництва. В період будівельних робіт утворюватимуться: будівельне сміття, вийнятий ґрунт, залишки використаних електродів, обрізки використаного кабелю, залишки лакофарбових виробів, використані пакувальні матеріали, тверді побутові відходи.

В період експлуатації багатопаливної автозаправної станції передбачається утворення таких відходів: вловлені нафтопродукти, мул; сорбент (пісок), забруднений нафтопродуктами, відходи прибирання території, тверді побутові відходи. Всі відходи повинні збиратися на спеціально виділених місцях та передаватися спеціалізованим організаціям згідно укладених договорів для подальшого поводження.

Вплив на соціальне середовище. Створення нових робочих місць, сприяння розвитку малого i середнього бізнecy, наповнення бюджетів різних рівнів, розвиток інфраструктури району.

 

 

б)      Для території з природоохоронним статусом

Земельна ділянка, що проєктується, не відноситься до прибережно-захисних смуг, лісогосподарських зон, територій історико-культурного, природо-заповідного, рекреаційного чи оздоровчого призначення, знаходиться поза межами об’єктів культурної спадщини. Територія проєктування також не межує з територіями, що мають природоохоронний статус, а отже, вплив не передбачається;

в)      Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

     Транскордонний вплив відсутній;

 

 

5.      Виправдані  альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Вибір земельної ділянки проведено з урахуванням варіантів можливого розвитку i техніко-економічних міркувань з урахуванням найбільш економічного використання земель, транспортного сполучення та соціально-економічного розвитку району.

Будуть розглянуті альтернативні варіанти щодо технічного та технологічного забезпечення об’єктів будівництва та територіального розміщення планової діяльності.

У разі не затвердження документа місцевого планування (детального плану території) та відмови від реалізації реконструкції об’єкту будівництва, що проєктується, призведе до неможливості організації та впорядкування території підприємства, сприяння соціально-економічного розвитку регіону та реалізації програм розвитку економіки України, збільшення кількості робочих місць.

 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи i критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

 

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні i формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту CEO передбачається використовувати наступну інформацію:

•        доповіді про стан навколишнього природного середовища;

•        статистичну інформацію;

•        інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проєкту ДПТ;

•        дані моніторингу стану довкілля;

•        iнша доступна інформація.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проєкту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам i правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

  Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність i прийнятність планованої діяльності i обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Розробити комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності i ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності:

•        вивчити в регіональному плані природних умови території, яка межує з ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафт (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;

•        розглянути природні ресурси з обмеженим режимом  використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;

•        оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;

•        визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище;

•        зібрати та проаналізувати інформацію про об’єкти розміщення відходів (види та обсяги відходів, місця їх накопичення, природоохоронні споруди, експлуатаційні можливості)

•        повідомити громадськість про ефективність проєкту i можливі екологічні наслідки.

У ході CEO провести оцінку факторів ризику i потенційного впливу на стан навколишнього природного середовища, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного i стабільного соціально-економічного розвитку району та підвищення якості життя населення.

 

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

 

Зважаючи на державну політику в галузі забезпечення екологічної  безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єкту доцільно  максимально повно  використовувати  сучасні  високоефективні технології  та  матеріали.

Перелік і стисла характеристика проєктних рішень, комплекс яких включає:

- ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;

- планувальні  заходи  –  функціональне  зонування,  організація  санітарно-захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.;

- відновлювальні заходи - технічна  і  біологічна рекультивація, нормалізація стану окремих компонентів навколишнього середовища тощо;

- захисні заходи.

Основними заходами щодо поліпшення стану навколишнього середовища є: екологічний аудит кризових територій населеного пункту, що повинен включати визначення контрольних вимірів забруднення території.

При реконструкції можливе тимчасове утворення будівельних відходів та залишків матеріалів.

Територія, що проєктується буде задіяна у загальній схемі санітарного очищення Киселівської об'єднаної громади Чернігівського району Чернігівської області. Передбачається облаштування майданчиків з контейнерами для збирання побутових відходів та забезпечення збору та вивезення відходів, що утворюються.

Вивезення твердих побутових відходів здійснюється по графіках, що затверджені у терміни визначені санітарними нормами на діюче звалище комунальних відходів зареєстроване в Обласному реєстрі МВВ за №153 05.05.2014 р. Площа об'єкта 0,2 га, наземне. Обсяг видалених відходів на момент складання паспорта МВВ – 1015 т. Сміттєзвалище віднесено до категорії "В" екологічної безпеки (об'єкти постійного контролю, обов'язковість заходів щодо захисту, моніторингу і локалізації забруднень). Відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн; група 77; клас небезпеки IV Відходи, одержані в процесі очищення вулиць, місць загального використання, інші; група 77; клас небезпеки IV.

     У разі виникнення відходів, що потребують додаткових умов утилізації, будуть укладені договори з підприємствами та організаціями, що мають відповідні ліцензії на даний вид роботи.

В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм i правил проєкт містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку;

Пропонується така структура Звіту  СЕО:

 1. 1.Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування
 2. 2.Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено
 3. 3.Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу
 4. 4.Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом
 5. 5.Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування
 6. 6.Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків
 7. 7.Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування
 8. 8.Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення
 9. 9.Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення
 10. 10.Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення
 11. 11.Резюме нетехнічного характеру інформації розраховане на широку аудиторію

 

 

 

9. Орган, до якого подаються зауваження i пропозиції, та строки їх подання.

 

Киселівська сільська ради Чернігівського району Чернігівської області

Юридична адреса: 15530, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Киселівка, вул. Молодіжна, буд. 10.

Контактний номер телефону: 0462-697070

Строк подання зауважень і пропозицій становить 10 днів з дня оприлюднення Заяви.

 

10. Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу СЕО:

Заяву оприлюднено на сайті Киселівської громади, інформація доступна за посиланням: додайте будь ласка посилання після публікування

Також інформація доступна в 3 (трьох) публічних місцях інформація на яких розміщена 27.09.2023 р.

(Пропишіть будь ласка адресу та назву локації, де розміщена інформація. Наприклад: с. Киселівка, вул.. Молодіжна, 10, приміщення Киселівської ТГ на дошці оголошень) та контрольно зробіть фото фіксацію будь ласка.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь