Киселівська громада

Чернігівська область, Чернігівський район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Киселівської сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Киселівської сільської  ради на 2022 рік»

Дата: 28.05.2021 12:32
Кількість переглядів: 1111

Фото без опису

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Киселівської сільської ради

«Про встановлення місцевих податків і зборів на території Киселівської сільської  ради

на 2022 рік»

Відповідно до статті 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської дiяльностi”.

 

 

Назва регуляторного акта:

Проект рішення «Про встановлення  місцевих податків і зборів на території    

Киселівської сільської   ради на 2022 рік»

Регуляторний орган: Киселівська сільська рада

Розробник документа: фінансовий відділ  Киселівської сільської ради

Контактний телефон: (0462) 69-70-70

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

               Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

Відповідно статті 10 та пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування приймати рішення про встановлення місцевих податків і зборів в межах своїх повноважень та в порядку, визначеному цим кодексом.

Рішення про встановлення місцевих податків і зборів є нормативно-правовим актом, копія якого надсилається в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року та офіційно оприлюднюється органом місцевого самоврядування до 15 липня, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

У разі якщо сільська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами Податкового кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю буде справляться із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному, в якому планується застосування плати за землю.

Місцеві податки і збори зараховуються в повному обсязі до сільського бюджету територіальної громади та є бюджето - формуючим джерелом на забезпечення діяльності функціонування бюджетних установ та на благоустрій територій територіальної громади. Прийняття рішення впорядковує деякі питання ведення бізнесу, зменшить витрати часу платників податків на виконання обов’язкових процедур щодо декларування сум податків та їх сплату, підвищить інвестиційну привабливість населених пунктів сільської ради.

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини сільського бюджету, виконання програм розвитку територіальної громади, сільська рада має прийняти рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Киселівської сільської ради на 2022 рік».

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

 

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією сільської ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. А саме, у разі, якщо сільська рада у термін до 1 липня не прийняла та до 15 липня не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

II. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

Основними цілями регулювання є:

 • здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;
 • встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб сільського бюджету;
 • встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;
 • забезпечити додаткові надходження до сільського бюджету, з метою забезпечення належного фінансування програм розвитку територіальної громади;
 • забезпечити своєчасне надходження до сільського бюджету місцевих податків та зборів;
 • забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;
 • привести рішення сільської ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

 

ІІІ. Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

 1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії сільської  ради та не приймати рішення сільської  ради «Про встановлення місцевих  податків і зборів на 2022рік»

Така альтернатива не є прийнятною, так як відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Податковим кодексом за мінімальними ставками, що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету.

 

Альтернатива 2.

Прийняти рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2022 рік» у запропонованому вигляді

Прийняття даного рішення забезпечує досягнення цілей державного регулювання, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території населених пунктів сільської ради та наповнення місцевого бюджету.

Забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування.

 

Альтернатива 3.

Встановлення максимальних ставок місцевих податків і зборів на 2022 рік

За рахунок прийняття максимальних ставок буде значне перевиконання дохідної частини місцевого бюджету, але така альтернатива є непосильною для платників податків і зборів Киселівської сільської ради; у зв’язку з надмірним податковим навантаженням буде виникати заборгованість зі сплати                              податків та зборів, а це призведе до нарахування пені, штрафних санкцій за несвоєчасну сплату, соціальної напруги серед населення.

 

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

 1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.
 2. Забезпечить відповідні надходження до сільського бюджету від сплати місцевих податків і зборів.
 3. Створить сприятливі фінансові можливості сільської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.
 4. Вдосконалить відносини між сільською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

 

 

зі справлянням податків та зборів.

 

Альтернатива 3

 1. Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету.
 2. Спрямування надлишків на соціально - економічний розвиток

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

Існування ризику переходу діяльності суб’єктів господарювання в «тінь» за причини сплати податків

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку в сумі ______ тис.грн..

Альтернатива 2

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між сільською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Сплата податків за запропонованими ставками ________ тис.грн.

Альтернатива 3

За рахунок зростання надходжень до місцевого бюджету буде вирішено більша кількість соціальних проблем громади.

Надмірне податкове навантаження призведе до несвоєчасних сплати місцевих податків та зборів, а це в свою чергу до нарахування пені та штрафних санкцій .

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі та мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

0

0

406

406

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

100

100%

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сплата податків і зборів за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку в сумі ____ тис.грн..

Альтернатива 2

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг щодо сплати податків і зборів для окремих категорій громадян.

Відкритість та прозорість процедури нарахування та сплати податків і зборів. Вдосконалість відносин між сільською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами  господарювання, пов’язаних зі справлянням податків і зборів

Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки і збори та обговорення проекту рішення. Сплата податків за запропонованими ставками.

Альтернатива 3

Відсутні

Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який проводить діяльність на території ради, зменшення кількості робочих місць

 

У зв’язку з відсутністю суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акту, витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта згідно Додатка 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не розраховувалися.

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг

результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є не прийнятною. Місцеві податки та збори будуть сплачуватися платниками відповідно до Податкового кодексу України за мінімальними ставками, громадяни втратять додаткові пільги.

Зменшаться надходження до сільського бюджету, а це не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного значення об’єднаної територіальної громади

Альтернатива 2

3 - цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення вирішить важливі аспекти проблеми, забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння місцевих податків і зборів, наповнення сільського бюджету, виконання програми  громади.

Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади та платників податків і зборів

Альтернатива 3

2 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними)

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково.

Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету, а саме існує ризик переходу суб’єктів господарювання в «тінь», зменшення кількості робочих місць та розміру заробітної плати, і як наслідок виникне зворотній ефект в результаті якого відбудеться зменшення надходжень до сільського бюджету. Балансу інтересів досягнуто не буде.

 

Рейтинг

результативн ості

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку

Зменшення надходжень до сільського бюджету. Підвищення соціальної напруги

Альтернатива 2

Надходження додаткових коштів до місцевого бюджету, спрямування коштів на соціально- економічний розвиток територіальної громади.

Сплата податків і зборів за обгрунтованими ставками.

Встановлення пільг для окремих категорій населення.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акта та процедур з його офіційного опублікування.

Сплата податків і зборів за встановленими ставками

Регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Наповнення сільського бюджету, збереження суб’єктів господарювання та робочих місць

Альтернатива 3

Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету.

Спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток територіальної громади

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційного оприлюднення.

Надмірне податкове навантаження спричинить занепад малого бізнесу.

Надмірне податкове навантаження, призведе до ризику переходу суб’єктів підприємницької діяльності в «тінь», як наслідок зменшення робочих місць та розміру заробітної плати.

 

 

Переваги обраної альтернативи

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію

запропонованого регуляторного акта

 

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься по мінімальним ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм. Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;
 • Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Альтернатива 2

Цілі прийняття проекту рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2022 рік будуть досягнуті майже у повній мірі. До сільського бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати місцевих податків і зборів, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів сільської ради і платників податків і зборів.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;
 • Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Альтернатива 3

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;
 • Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу про причині не сплати місцевих податків та зборів.

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно- обґрунтованих місцевих податків та зборів, що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Киселівської сільської ради.

 

 1. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

 

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

 

У результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Киселівської

сільської ради, аналітичних показників Чернігівської ДПІ ГУ ДФС у Чернігівській області,

інформації фінансового відділу, відділу земельних відносин, архітектури, житлово-комунального

господарства та послуг, виконавчого комітету Киселівської сільської ради, проведених

консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, яке забезпечить розв’язання

визначеної проблеми є встановлення запропонованих місцевих податків і зборів на 2022 рік.

 

 Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

 

Розробка проекту рішення Киселівської сільської ради «Про місцеві податки і збори на 2022 рік

на території Киселівської сільської ради» та АРВ до нього.

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту

рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики

у сфері господарської діяльності".

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії сільської ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

 

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та

юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Адміністрування даного регуляторного акта встановлено нормами Податкового кодексу України.

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (М-тест) наведено у додатку 4.

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не проводився через відсутність суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва.

Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення сплати та інші адміністративні процедури.

 1. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акта один рік, що є достатнім для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання.

Виходячи із норм п. 5 ст. 2, ст. 3 Бюджетного Кодексу України бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, становить один календарний рік, що починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.

Тобто, орган місцевого самоврядування, в рамках визначених Бюджетним та Податковим кодексами України, мають до 15 липня кожного року прийняти рішення на наступний рік з визначенням обов’язкових елементів, встановлених положеннями кодексів для місцевих податків та зборів.

Проте, в разі внесення змін до чинного податкового законодавства на державному рівні, що впливатимуть на дію даного регуляторного акта, та необхідності зміни розміру ставок та доповнень за потребою до нього будуть вноситись відповідні коригування.

 1. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності регуляторного акта слід визначити не менше ніж три кількісних показника, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності). Для відстеження результативності дії регуляторного акту основними є такі показники:

 • сума надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків (податок на майно, єдиний податок з фізичних осіб – підприємців 1,2 групи) тис.грн.;
 • кількість суб’єктів господарської діяльності – платників місцевих податків (податок на майно, єдиний податок з фізичних осіб – підприємців 1,2 групи) на яких поширюватиметься дія акта, осіб;
 • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

Статистичні показники:

 

Назва показника

2020 рік (факт)

2021

(очікувані)

2022

(очікувані у в’язку з прийняттям рішення)

Розмір надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків ( податок на майно, туристичний збір, єдиний податок з фізичних осіб – підприємців) (тис.грн.) в тому числі:

10368,6

11546,2

12024,0

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

710,6

776,0

869,1

Плата за землю

3855,9

4175,0

4468,0

Туристичний збір

369,5

422,8

422,0

Єдиний податок

5432,6

6172,4

6264,9

Кількість суб’єктів господарської діяльності – платників місцевих податків (податок на майно, єдиний податок з фізичних осіб – підприємців), осіб

369

      384

406

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

Відповідно до частини 5 статті 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» регуляторні акти, прийняті органами та посадовими особами місцевого самоврядування, офіційно оприлюднюються у разі відсутності друкованих засобів масової інформації відповідних рад у місцевих друкованих засобах масової інформації. Таким чином, рівень поінформованості суб’єктів господарювання, фізичних осіб з основних положень рішення визначається чисельністю осіб, які ознайомляться з ним.

Повідомлення про оприлюднення, даний регуляторний акт та проєкт рішення буде розміщено на офіційній веб-сторінці Киселівської сільської  ради  та на дошках оголошень

 

Розмір надходжень до сільського бюджету від сплати податків та зборів на 2022 рік розраховано в умовах повної оплати платниками таких податків та зборів.

 

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження   результативності   регуляторного   акта    буде    здійснюватися   фінансовим                         відділом Киселівської сільської ради.

 

Базове відстеження результативності буде здійснено до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде проведено через рік з дня набрання чинності регуляторного акта.

У рамках статистичного методу відстеження буде проведено на підставі даних ДПС про надходження коштів до сільського бюджету в частині місцевих податків та зборів та кількості платників.

 

 

Начальник фінансового відділу

 Киселівської  сільської  ради                                                                                     Людмила Бакеєва

 

Додаток 4

до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01 січня 2021 р. по 28 травня  2021 р.

 

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі наради та зустрічі (опитування)

2

Обговорено та запропоновано залишити розміри ставок місцевих податків і зборів на 2022 рік на рівні діючих ставок

2

Проведення засідання постійної комісії з питань комунальної власності,   фінансів, бюджету, регіонального розвитку та інвестицій

1

Отримана інформація про місцеві податки і збори на 2022 рік, обговорено та запропоновано залишити

розміри ставок місцевих податків і зборів на 2022 рік на рівні діючих ставок

3

У телефонному та усному режимі

9

Отримання інформації та пропозицій щодо проекту рішення

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 406 (одиниць), питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 відсотково.

(відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання» АРВ).

 

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали) , грн

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури

(сплата податків та зборів), гривень

16222,43

0

0

6

Разом, гривень Формула: (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

16222,43

0

0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

406

8

Сумарно, гривень Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7), грн

6 586 307,00

0

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахункова чисельність суб’єктів малого підприємництва на яких поширюється регулювання: 406 осіб

Розрахунок вартості 1 людино-години:

 

Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що у 2021 році становить 6000,00 грн. та у погодинному розмірі 36,11 грн. (ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 р.)

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1 год.х 36,11

грн.= 36,11 грн./год

0

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності

1 год.х 36,11

грн.= 36,11 грн./год

0

0

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури

Х

Х

Х

 

не передбачено

0

Х

0

14

Разом, гривень

72,22

Х

0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

406

16

Сумарно, гривень

29321,32

Х

0

 

Бюджетні витрати

на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

 

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

За п’ять років, гривень

 

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

6586307,00

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

29321,32

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

6615628,32

0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0,00

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

6615628,32

0

 

 1. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Чинне податкове законодавство передбачає пряме регулювання питань порядку, строків, звітування та сплати місцевих податків (визначається виключно нормами Податкового кодексу України).

Деснянська селищна рада не має повноважень щодо встановлення пом’якшувальних заходів з адміністративних процедур з регулювання. Застосування даних заходів можливе тільки за умов внесення змін до податкового законодавства України.

 

Процедура, що потребує корегування

Корегуючий механізм

Х

Х

 

 

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п’ять років, гривень

Заплановане регулювання

6615628,32

0

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

0

0

 

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

0

0

 

Начальник фінансового відділу

виконавчого комітету Киселівської сільської ради                                                  Людмила Бакеєва


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь