Киселівська громада

Чернігівська область, Чернігівський район

ФССУ інформує

Дата: 31.03.2021 11:13
Кількість переглядів: 1181

Заходи безпеки при виконанні весняно-польових робіт

 

Загальними вимогами безпеки є те, що працівники, під час прийняття на роботу та періодично, повинні проходити на підприємстві  інструктажі з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій і пожеж.

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Вступний інструктаж проводиться з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства.

Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство або до фізичної особи, яка використовує найману працю, який переводиться з одного структурного підрозділу підприємства до іншого, який виконуватиме нову для нього роботу. Цей інструктаж повинен проводитися індивідуально або з групою працівників одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.

При зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, сировини, матеріалів, застосуванні та інших факторів, що впливають на стан охорони праці  проводиться позаплановий інструктаж. Позаплановий інструктаж також проводиться при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо.

Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

Крім цього, роботодавець зобов'язаний за власні кошти організувати проведення медичних оглядів працівників під час прийняття на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні огляди) відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій. Особливу увагу необхідно звернути щодо підбору працівників для роботи з мінеральними добривами і пестицидами. Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров'я.

Перелік робіт при підготовці і проведенні весняно-польових робіт передбачає ремонт і наладку тракторів, причіпної чи навісної сільськогосподарської техніки, протруювання насіння і посадкового матеріалу, підготовка ґрунту для посіву, догляд за посівами, інше.

Тому, зрозуміло, що кожен вид робіт повинен виконуватися відповідно до існуючих вимог і стандартів. Зокрема, не дозволяється експлуатація несправних машини та обладнання, експлуатація тракторів без електростартерного запуску двигуна та з відсутньою або з несправною системою блокування запуску двигуна при включеній передачі.

Не дозволяється транспортувати разом різні види пестицидів, хімічна взаємодія яких, у разі порушення упаковки, може спричинити їх займання, перевозити аміачну селітру з іншими мінеральними добривами на одному транспортному засобі.

Роботи, пов'язані з підготовкою мінеральних добрив до внесення у ґрунт, необхідно здійснювати за допомогою механізмів, оснащених пристроями для зниження пилоутворення.

Завантаження сівалок і садильних машин насінням, садильним матеріалом та добривами повинно бути механізованим.

Ручне завантаження допускається лише за умови зупинення посівного або садильного агрегату та вимкнення двигуна трактора.

Не дозволяється сівачам працювати на навісних сівалках.

Не дозволяється використовувати для зберігання продуктів, фуражу, води тощо тару від мінеральних добрив, навіть після її знешкодження.

Небезпека завжди є там, де експлуатуються несправні трактори, інша сільськогосподарська техніка, механізми, де не подбали про побутові умови для своїх працівників, зокрема, в полі, коли не визначено і не обладнано належним чином місця відпочинку.

Порушення вимог охорони праці та техніки безпеки можуть бути елементарними на перший погляд, але нехтування ними може обернутися для працівника важкою травмою або втратою людського життя.

ПАМ'ЯТКА

для дій роботодавця в створенні належних та безпечних умови праці на підприємстві, установі, організації

 • Розробити та зареєструвати в управлінні соціального захисту населення колективний договір з розділом „Охорона праці” з додатками

(в т.ч. комплексними заходами для підвищення рівня охорони праці на підприємстві).

 • Видати накази про введення в дію системи управління охороною праці (СУОП) та призначення особи, відповідальної за організацію роботи з охорони праці; відповідальних за електрогосподарство; за утримання в робочому стані та безпечну експлуатацію машин та механізмів, обладнання тощо; безпечну експлуатацію виробничих споруд та будівель; автотранспортних засобів; відповідальних за забезпечення безпечних умов праці при виконанні робіт, пожежну безпеку, електробезпеку на дільницях, підрозділах;

 • Затвердити наказом перелік робіт підвищеної небезпеки, для виконання яких потрібен наряд – допуск; закріплення обладнання за працюючими на ньому працівниками, інструкції по охороні праці на всі професії та обладнання та механізми, які використовуються;

 • Пройти навчання та перевірку знань законодавства з охорони праці самому, головним спеціалістам, керівникам структурних підрозділів, працівникам, які виконують роботи підвищеної небезпеки та робітників, що обслуговують обладнання з електроприводом;

 • Розробити положення про систему управління охороною праці; про службу охорони праці; про навчання і перевірку знань з охорони праці; посадові інструкції керівника, головних спеціалістів; інструкції з охорони праці на всі професії, обладнання та механізми, які використовуються;

 • Завести журнали реєстрації інструктажів з охорони праці; реєстрації та видачі інструкцій з охорони праці; обліку нещасних випадків на виробництві; проведення навчання з охорони праці;

 • Мати в наявності паспорти на все обладнання;

 • До роботи допускати осіб, які пройшли попередній медогляд, контролювати проходження періодичних медоглядів;

 • При прийомі на роботу знайомити працівників з умовами праці;

 • Провести атестацію робочих місць за умовами праці;

 • Забезпечувати працівників спецодягом, засобами індивідуального захисту, своєчасно поповнювати аптечки медикаментами;

 • Забезпечити пожежну безпеку під час виробничої діяльності;

 • Створити належні санітарно – гігієнічні умови в виробничих приміщеннях та на робочих місцях відповідно до висновків санстанції;

 • Щорічно лабораторно перевіряти опір заземлення обладнання та механізмів, ізоляції електромережі;

Передплатити журнал „Охорона праці” або „ Безпека праці на виробництві”.  

оботодавцю на замітку

 

Інформаційний листок

 

Профілактика виробничого травматизму  під  час проведення  весняно-польових робіт

 

Основним завданням роботодавця згідно з ст.13 Закону України «Про охорону праці» є створення безпечних умов праці, забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту. В такій ситуації важливо правильно оцінити ризики, які є на конкретному виробництві, і вжити необхідних заходів щодо їх  запобігання або зменшення.

Під час проведення весняно-польових робіт, кількість зайнятих на ручних роботах працівників, у першу чергу, які обслуговують посівні машинно – тракторні агрегати зростає - збільшується і ризик травмування  працівників. Основними причинами аварій і нещасних випадків на виробництві в агропромисловому комплексі при експлуатації сільськогосподарської техніки, особливо при проведені весняно – польових робіт є:

- послаблення контролю з боку служб охорони праці за дотриманням безпечних правил роботи;

- невиконання працівниками інструкцій з охорони праці;

- технічна несправність   тракторів і сільськогосподарських машин;

- порушення технологічного процесу;

- не проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівникам господарств;

- порушення виробничої і технологічної дисципліни;

- допуск до роботи працівників, які не пройшли медичний огляд.

Тому з  метою  запобігання  нещасним випадкам і аваріям на виробництві керівникам, спеціалістам всіх служб необхідно негайно здійснити  певні організаційно- профілактичні  заходи:

- провести навчання працівників на роботах підвищеної небезпеки та перевірку їх знань (особливо тих, хто знаходився на  обліку в центрі зайнятості );

- провести інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки з усіма працівниками, які братимуть участь у весняно - польових роботах;

- ознайомити під розписку всіх водіїв та механізаторів із безпечними маршрутами руху транспортних засобів;

- до початку робіт забезпечити всіх працівників спецодягом, засобами індивідуального захисту (рукавиці, окуляри, респіратори), поповнити медичні аптечки для надання першої долікарської допомоги;

- відвести місце для відпочинку, споживання їжі та паління;

- провести заходи щодо зміцнення трудової та виробничої дисципліни;

- перед кожним виходом у поле перевіряти технічний стан машин та механізмів;

- заміняти, регулювати та очищати робочі органи машин дозволяється тільки при непрацюючому двигуні трактора, після того, як будуть опущені, або встановлені на підставки, робочі органи;

- не допускати експлуатацію машин без передбачених конструкцією огорож рухомих елементів;

- під час агрегатування трактора з причіпними машинами необхідно зашплінтувати з’єднувальний пристрій.

- агрегати, до складу яких входять причіпні машини, з робочим місцем, обладнати двосторонньою сигналізацією.

- причепи до трактора і навіска сільськогосподарських машин повинні виконуватись особами, які обслуговують дану машину, із застосуванням інструменту підйомних пристосувань, які гарантують безпечне виконання операцій. При підготовці поля до посіву:

- вибрати і вивезти каміння, засипати ями та інші перешкоди;

- встановити вішки в небезпечних місцях;

- проробити контрольні борозни;

- відбити поворотні смуги;

- відзначити місця для відпочинку.

Звертаємося до працівників:

Причіп та навіску машин і обладнання на трактор необхідно виконувати удвох. Робітник, який здійснює зчіпку (навіску), не повинен стояти на шляху руху трактора до машин, а зчіпку починати тільки після сигналу тракториста. Тракторист повинен вести трактор на пониженій передачі, на малих обертах двигуна, без ривків слідкувати за діями зчіпками і весь час тримати ногу на педалі головної муфти зчеплення. З’єднувати причіпну сергу з причіпним пристроєм машин потрібно тільки при зупиненому тракторі і виключеній передачі.

Завантаження сівалок посівним матеріалом та добривами повинне виконуватись тільки при допомозі механічної заправки. При застосуванні гербіцидів та пестицидів для обробітку безпосередньо в полі необхідно обов’язково пересвідчитись, що в зоні роботи агрегату та на прилеглих полях не працюють люди, а в разі виконання на цих полях агротехнічних операцій, в подальшому витримати карантинні строки, які встановлені на певний вид пестицидів. На навісних сівалках робота сівальника забороняється. Обслуговування одним працюючим більше однієї сівалки забороняється.  Забороняється  працівникові який обслуговує сівалку  під час руху агрегату переходити з сівалки на сівалку, сидіти на насіннєвих ящиках, працювати при знятих огорожах, очищати руками робочі органи.

Пам’ятайте, що лише повне виконання чинного законодавства з охорони праці збереже кожного від травмування.

Разом з тим, звертаємо особливу увагу роботодавців на заборону застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років на важких роботах і на роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці. Також забороняється залучати неповнолітніх до нічних надурочних робіт і робіт у вихідні дні та до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

 

Шановні страхувальники! Створюйте належні умови праці у відповідності до вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

 

Адже дешевше запобігти нещасним випадкам на виробництві, ніж ліквідувати їх наслідки .


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь